Adatvédelem

GDPR

Adatkezelési tájékoztató-GDPR

 

Pink Lótusz Kozmetika (Lotus Agency Kft.) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató célja, hogy a kozmetikába bejelentkezők személyes adataikat megadó vendégeim már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelem. Az itt leírtakat magamra nézve kötelezőnek tartom. Amennyiben az itt leírtakat megváltoztatom minden esetben előzetes tájékoztatót küldök. A cég tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

 Az adatkezelés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ tv.”).

A cég adatai, elérhetőségei a következők:

 • Cégnév: Pink Lótusz Kozmetika – Lotus Agency Kft.
 • Székhely: 1185 Budapest, Nagybánya utca 9.
 • Telephely: 1183 Budapest, Rudawszky u. 10.
 • Adószám: 24166726-1-43
 • Telefonszám: +36 705219434
 • E-mail: 576c5deb4c82e524cfc9f12d3b118488

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS IDŐPONTFOGLALÁS ADATKEZELÉSE

 • A személyes adatok kezelője: Lévayné Nagy Erika, kozmetikus
 • Az adatkezelés célja: időpontfoglalás
 • Az adatkezelés jogalapja: az időpontot foglaló személy előzetes hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, továbbá minden olyan személyes információ, melyet az ügyfél/érintett vendég önkéntesen, a kezelés sikeressége érdekében tájékoztatást ad. (korábbi betegségek, egészségügyi állapot, bőrtípus, allergia stb.)
 • Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig

 Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a cég kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a cég az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS ADATKEZELÉSE

A cég lehetőséget biztosít online foglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson időpontot a kívánt szolgáltatásra.

 • A személyes adatok kezelője: Lévayné Nagy Erika, kozmetikus
 • Az adatkezelés célja: időpontfoglalás
 • Az adatkezelés jogalapja: az időpontot foglaló személy előzetes hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, továbbá minden olyan személyes információ, melyet az ügyfél/érintett vendég önkéntesen, a kezelés sikeressége érdekében tájékoztatást ad. (korábbi betegségek, egészségügyi állapot, bőrtípus, allergia stb.)
 • Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig

 Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a cég kezeli)

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a cég az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Pink Lótusz Kozmetika hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

 

A személyes adatok kezelője: Lévayné Nagy Erika, kozmetikus

 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • A jogos érdek megjelölése: a vendégekkel való kapcsolattartás
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.
 • Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs harmadik személy

 Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a cég kezeli) 

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • kérelmezheti azok helyesbítését,
 • kérelmezheti azok törlését,
 • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
 • A hírlevélről bármikor leiratkozhat az 576c5deb4c82e524cfc9f12d3b118488 címre küldött levelével. Ebben az esetben e-mail címét haladéktalanul törlöm az adatbázisból.

 

Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság

Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK vagy jobb titkosítással) alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép használatával biztosítja. A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helységben tartja, ahová kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása. Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba nem adja ki.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: b872f969ae13686967b685c45a8b0b2b).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót

 

Budapest, 2018.05.20.

 

 

 

Adatvédelem

A   Pink Lótusz Kozmetika személyes azonosításra alkalmas adatokat csak az 'Értesülnék az akciókról' menüpontban történő regisztráció során gyűjt. A  Pink Lótusz Kozmetika az információkat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem osztja meg más cégekkel és a látogatók e-mail címét sem teszi közzé a www.legrandbeauty.hu weboldalon soha.

Az oldal használatának feltételei

Lévayné Nagy Erika a LOTUS Agency Kft. alkalmazottja kezeli ezt az Internet oldalt az Internet közösség szolgálatára. A www.legrandbeauty.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata jelen feltételek, és az összes vonatkozó törvény tárgyát képezi.

A Pink Lótusz Kozmetika jogosult ezen feltételek időnkénti felülvizsgálatára, naprakész állapotba hozva annak közzétételét. A Pink Lótusz Kozmetika felhívja az internetes közösséget a www.legrandbeauty.hu böngészésére és tanulmányozására, személyes tájékozódás, kezelésekre való bejelentkezés vagy a „Pink Lótusz Kozmetika”-val való kommunikáció céljából.

Jogi nyilatkozat

A Pink Lótusz Kozmetika mindent megtesz, hogy pontos és megbízható információk szerepeljenek a www.legrandbeauty.hu weboldalon, de nem vállal garanciát a tartalom pontosságáért. Minden felhasználó egyetért, hogy a www.legrandbeauty.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, annak értelmezése a saját felelőssége. Sem Lévayné Nagy Erika a LOTUS Agency Kft. alkalmazottja, sem bármely más, a www.legrandbeauty.hu létrehozásában vagy készítésében résztvevő fél nem felelős a www.legrandbeauty.hu weblaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, előre nem látott, indirekt vagy büntető jellegű kárért, vagy bármely hibáért vagy mulasztásért annak tartalmában.

Szerzői jog

www.legrandbeauty.hu weblap teljes tartalma (képek és szöveg) szerzői jog védelme alatt áll, és Lévayné Nagy Erika a LOTUS Agency Kft. alkalmazottja kifejezett írásos engedélye nélkül semmilyen formában nem terjeszthető, letölthető, módosítható, újra felhasználható, újra közzétehető.

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.legrandbeauty.hu weboldalon emberekről vagy helyekről készült képek a  Pink Lótusz Kozmetika tulajdonai. Ezen képek felhasználása vagy azokkal való visszaélés kifejezetten tilos, kivéve Lévayné Nagy Erika a LOTUS Agency Kft. alkalmazottja engedélyével lehetséges. A képek engedély nélküli használata vagy azokkal való visszaélés a szerzői jogról, a védjegyekről valamint a rágalmazásról és becsületsértésről, a titkosságról és nyilvánosságról szóló törvény megsértése, illetve a közlésről szóló szabályozások és rendeletek megszegése. Felhívjuk figyelmét, hogy a Pink Lótsz Kozmetika hatékonyan és erőteljesen érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvényes kereteken belül. 

© 2015 Lévayné Nagy Erika a LOTUS Agency Kft. alkalmazottja. Minden jog fenntartva

Kapcsolat

Lévay Nagy Erika 

Bejelentkezés: +36-70/521-9434

a bemutatkozás ide kattintva elérhető

 

Email:576c5deb4c82e524cfc9f12d3b118488

Cím: 1185.Bp Nagybánya u. 9

online időpont foglalás ide kattintva elérhető

Kozmetika nyitva tartása: 

Hétfő: 10.00 - 19.00
Kedd: 10.00 - 19.00
Szerda: 10.00 - 19.00
Csütörtök: 10.00 - 19.00
Péntek: 10.00 - 19.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Hasznos tippek-tanácsok

Megosztás